Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    

Kjersti Sjøtun

Stilling:

Førsteamanuensis, Institutt for biologi, Universitetet I Bergen

Utdanning:

1995: Dr. scient., Universitetet i Bergen

1985: Cand. real., Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring:

2004-: Førsteamanuensis ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

1998-2004: Seniorforskar ved Havforskningsinstituttet

1996-1998: Forskar (prosjekttilsett) ved Havforskningsinstituttet

Øvrig faglig bakgrunn:

2001-2004: Medlem av Biomangfoldlov-utvalget (NOU 2004:28 Lov om bevaring av nature, landskap og biologisk mangfold).

2010: Komitéleiar evalueringa av algar for raudlista for Artsdatabanken.

2012: Komitéleiar evalueringa av algar for svartelista for Artsdatabanken.

2015: Gruppeleiar for forskargruppe Marin biodiversitet ved Institutt for biologi.

Utvalgte publikasjoner:

Armitage CS, Sjøtun K (2016). Epiphytic macroalgae mediate the impact of a non-native alga on associated fauna. Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-016-2707-9

Sjøtun K, Heggøy E, Gabrielsen TM, Rueness J (2016). Dasya adela sp. nov. (Rhodophyta, Ceramiales), an enigmatic new Dasya from a landlocked fjord in southwest Norway. Phycological Research 64: 79-94.

Bengtsson MM, Sjøtun K, Lanzén & Øvreås L. Bacterial diversity in relation to secondary production and succession on surfaces of the kelp Laminaria hyperborea. Accepted in The ISME Journal(in press)

Sjøtun K, Husa V, Asplin L, Sandvik AD (2015). Climatic and environmental factors influencing occurrence and distribution of macroalgae – a fjord gradient revisited. Marine Ecology – Progress Series 532: 73-88

Husa V, Steen H, Sjøtun K (2014). Historical changes in macroalgal communities in
Hardangerfjord (Norway). Marine Biology Research 10: 226-240

Husa V, Sjøtun K, Brattenborg N & Lein TE (2008). Changes of macroalgal biodiversity in sublittoral sites in southwest Norway: impact of an introduced species or higher temperature? Marine Biology Research 4: 414-428