Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    

Gaute Velle

Stilling:

Forsker I, Uni Research (hovedstilling). Forsker innen fagfelt knyttet til ferskvann; økologi, peleoøkologi, limnologi og taksonomi.

Professor II, Universitetet i Bergen (bistilling)

Utdanning:

2000 – 2004: Universitetet i Bergen– Dr. Scient

1993 – 1998: Universitetet i Bergen– Cand. Scient

Arbeidserfaring:

2014 – nå: Universitetet i Bergen: Professor II

2011 – nå: Uni Research – Forsker I

2006 – 2006 Høgskolen i Bodø: Gjesteforeleser

2004 – 2011: Universitetet i Bergen: Førsteamanuensis og post-doktor stipendiat

2004 – 2004: Unifob: Forsker

2000 – 2004: Universitetet i Bergen: Doktorgradsstipendiat

1999: Universitetet i Lund: Doktorgradsstipendiat

1998 – 1999: Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Universitetet i Oslo: Sivilarbeider og forsker

Øvrig faglig bakgrunn:

2015: Uni research (verv): Leder for forskningsetisk utvalg

2003: Bergen Universitetsmuseum (verv): Leder for forskningsgruppen Fortidens miljø og landskap

2005 – nå: Grant reviewer for tre nasjonale forskningsråd

2000 – nå: Ad hoc referee for ca 20 vitenskapelige tidsskrifter

2007 – 2012: Universitetet i Bergen: pressekontakt for et utvalg av faglige temaer

Utvalgte publikasjoner:

2015: Uni research (verv): Leder for forskningsetisk utvalg

2003: Bergen Universitetsmuseum (verv): Leder for forskningsgruppen Fortidens miljø og landskap

2005-nå: Grant reviewer for tre nasjonale forskningsråd

2000-nå: Ad hoc referee for ca 20 vitenskapelige tidsskrifter

2007-2012: Universitetet i Bergen: pressekontakt for et utvalg av faglige temaer