Hopp til innhold Hopp til søk

Øivind Bergh

Stilling:

Forsker, Havforskningsinstituttet

Utdanning:

 • 2001 - 2005: Handelshøyskolen BI - Masterprogram prosjektledelse
 • 2001 – 2004: Handelshøyskolen BI - Leadership and communication, Goal-oriented training, Team and Team leadership
 • 1989 – 1996: Universitetet i Bergen - Dr. scient. Dr. scient
 • 1986 – 1988: Universitetet i Bergen - Cand. scient.
 • 1981 – 1985:Universitetet i Bergen - Cand. mag. Cand mag.

Arbeidserfaring:

 • 2008-: Havforskningsinstituttet – Forsker
 • 2005 – 2011: Universitetet i Bergen - Professor II
 • 2004 – 2008: Havforskningsinstituttet - Faggruppeleder
 • 1997 – 2004: Havforskningsinstituttet – Programleder
 • 1994 – 1997: Havforskningsinstituttet - Forsker
 • 1992 – 1993: UNIFOB - Forsker
 • 1989 – 1992: UNIFOB - Stipendiat
 • 1986 – 1988: Universitetet i Bergen - Forskningsassistent/undervisningsassistent, Diverse timelønnete oppdrag

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014-: Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd
 • 2011: The John Martin Award, American Society for Limnology and Oceanography
 • 2010-2010: European Food Safety Authority – Ekstern ekspert
 • 2010 – 2010: NIFES - Ekstern ekspert, Kompetanseevaluering
 • 2010 – 2010: Folkehelseinstituttet - Ekstern ekspert, Kompetanseevaluering
 • 2010 – 2010: Danmarks Tekniske Universitet - Ekstern ekspert, Opponent
 • 2008 – 2009: NOKUT - Ekstern ekspert
 • 2008-: Norges Veterinærhøgskole - Sensor
 • 2006 – 2012: Høgskolen i Bodø - Sensor
 • 2004 – 2010: Høgskulen i Sogn og Fjordane - Sensor ved akvakulturstudiet (nå nedlagt)
 • 2002-2005 og 2012- Universitetet i Bergen (sensor og foreleser)

Utvalgte publikasjoner:

 • Soma K, Ramos J, Bergh Ø, et al. The “mapping out” approach – effectiveness of marine spatial management options in European coastal waters. ICES Journal of Marine Science, 2013: doi:10,1093/icesjms/fst193
 • Johansen R, Bergh Ø, Modahl, et al. High prevalence of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in Norwegian spring-spawning herring. Marine Ecology Progress Series 2013, 478: 223-230.
 • Vadstein O, Bergh Ø, Gatesoupe F-J et al. Microbiology and immunology of fish larvae. Reviews in Aquaculture, 2013: 5(Suppl. 1), S1-S25.
 • Bergh Ø 2008. Bacterial diseases of fish. Pp. 239-278 In: Eiras J, Segner H, Wahli T and Kapoor B (Eds) Fish Diseases. Science Publishers Inc New Hampshire USA. 2008: 239-278
 • Bergh, Ø, Børsheim, KY, Bratbak, G and Heldal, M High abundance of viruses found in aquatic environments. Nature, 1989: 340 (6233) 467-468.