Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    

Sigrun Henjum

Stilling:

Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus

Utdanning:

2007 – 2011: Universitetet i Bergen – Ph.D. Medisinsk fakultet, Doktorgrad

 

2007 – 2008: Høgskolen i Oslo – Grunnkurs i høgskolepedagogikk

 

1998 – 2004: Universitetet i Oslo - Klinisk ernæringsfysiolog, cand. scient. Medisinsk fakultet, Autorisasjon

 

1998 – 1999: Universitetet i Bergen –Psykologi grunnfag

 

1997 – 1998: Universitetet i Bergen –Spansk språk og Latin Amerika studier grunnfag

Arbeidserfaring:

2011 – : Høgskolen i Oslo og Akershus – Førsteamanuensis

 

2007 – 2011: Universitetet i Bergen – Stipendiat

 

2004 – 2007: Aker sykehus – Klinisk ernæringsfysiolog

 

2004 – 2004: Ullevål sykehus – Klinisk ernæringsfysiolog

Øvrig faglig bakgrunn:

2016 – : Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 

2014: Medlem i referansegruppen “En randomisert intervensjonsstudie om fisk and mental utvikling hos barn” NCT02610959 NIFES, Bergen.

 

2005 – 2007: Forskerforbundet på Aker universitetssykehus, Verv: Hovedtillitsvalgt

 

2004 – 2006: Referansegruppen for overvekt i KEFF, Verv: Sekretær

 

2002 – 2004: Fagutvalget på Institutt for Ernæringsforskning, UiO, Verv: Leder

Utvalgte publikasjoner:

Henjum S, Ulak M, Thorne-Lyman AL, Chandyo R, Shrestha PS, Locks L, Ulvik RJ, Fawzi WW, Strand TA. Iodine concentration in breast milk and urine among lactating women of Bhaktapur, Nepal. Nutrients. 2016 Apr 28;8(5). pii: E255. doi: 10.3390/nu8050255.

 

Gebremariam M.K, Henjum, S., Terragni L, Torheim L.E. Correlates of fruit, vegetable, soft drink and snack intake among adolescents: the ESSENS study. Food Nutr Res. 2016 Sep 20;60:32512. doi: 10.3402/fnr.v60.32512 

 

Inger Aakre, Tor A. Strand, Trine Bjøro, Ingrid Norheim, Ingrid Barikmo, Susana Ares, Marta Duque Alcorta and Sigrun Henjum. Thyroid function among breastfed children with chronically excessive iodine intakes. Nutrients. 2016 Jun 28;8(7). pii: E398. doi: 10.3390/nu8070398. 

 

Henjum S, Torheim LE, Thorne-Lyman AL, Chandyo R, Fawzi WW, Shrestha PS, Strand TA (2015) Low dietary diversity and micronutrient adequacy among lactating women in a peri-urban area in Nepal. Public Health Nutrition. Mar 31:1-10. 

 

Morseth MS, Hanvold SE, Rø Ø, Risstad H, Mala T, Benth JŠ, Engström M, Olbers T, Henjum S. Self-Reported Eating Disorder Symptoms Before and After Gastric Bypass and Duodenal Switch for Super Obesity-a 5-Year Follow-Up Study. Obes Surg. 2015 

 

Henjum S, Manger M, Skeie E, Ulak M, Thorne-Lyman AL, Chandyo R, Shrestha PS, Locks L, Ulvik RJ, Fawzi WW, Strand TA (2014). Iron deficiency is uncommon among lactating women in urban Nepal, despite a high risk of inadequate dietary iron intake. Br J Nutr, 112 (1), 132-41