Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    

Tonje H. Stea

Stilling:

1.amanuensis, Universitetet i Agder

Utdanning:

2003 – 2009: Universitetet i Oslo - Ph.D. Medisinsk fakultet, Doktorgrad

 

1998 – 2002: Universitetet i Oslo - Ernæringsfysiolog, Medisinsk fakultet

 

1996 – 2001: Universitetet for miljø og biovitenskap – Cand.Agric Mat og helse/næringsmiddelfag

Arbeidserfaring:

2014 – 2017: Universitetet i Bergen, forskningsstilling (15%)

 

2008 –: Universitetet i Agder, 1.amanuensis

 

2003 – 2008: Universitetet i Oslo/Universitetet i Stavanger, stipendiat 

 

2003: Tine Meieriet Sør, Kristiansand, HACCP-ansvarlig

 

2000 – 2003: Universitetet i Oslo, studieveileder/foreleser

 

1998 – 1999: Mattilsynet, Kristiansand kommune (praksis)

Øvrig faglig bakgrunn:

2016–: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi 

 

2015: Det islandske forskningsråd, vurdering av forskningssøknader

 

2012 –: Etisk komité ved Universitetet i Agder, Styremedlem

 

2011 – 2015: Kristiansand kommune, Representant for UiA i «Folkehelseforum»

 

2009 – 2014: Kompetansesenter for Idrett i Agder og Olympiatoppen, Kostholdsveiledning og foredrag 

 

2004: Institut för livsmedelvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, Gjesteforsker

 

1999 – 2003: Norsk forening for ernæringsfysiologer (NFE), Verv: Styremedlem

Utvalgte publikasjoner:

Stea TH, Stølevik S, Berntsen S, Bastani N, Paulsen, G, Seiler H, Hetlelid K, Blomhoff R, Mansoor M. Effect of omega-3 and vitamin C + E supplements on the concentration of serum B-vitamins and plasma redox aminothiol antioxidant status in elderly after strength training for three months. Ann Nutr Metab. 2016;68(2):145-55.

Stea TH, Øverby NC, Klepp KI, Bere E. Changes in beverage consumption in Norwegian children from 2001 to 2008. Public Health Nutr. 2012; 15(3): 379-385.

Stea TH, Wandel M, Uglem S, Mansoor MA, Frølich W. Association between folate intake from different food sources in Norway and homocysteine status in a dietary intervention among young male adults. Br J Nutr. 2009; 31: 1-8.

Stea TH, Mansoor MA, Wandel M, Uglem S, Frølich W. Changes in predictors and status of homocysteine in young male adults after a dietary intervention with vegetables, fruits and bread. Eur J Nutr. 2008; 47(4): 201-209.

Stea TH, Johansson M, Jägerstad M, Frølich W. Retention of folates in cooked, stored and reheated peas, broccoli and potatoes for use in modern large-scale service systems. Food Chem. 2007; 101(3): 1095-1107.