Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    

Bjørn S. Skålhegg

Stilling:

Professor, PhD.
Leder av seksjon for molekylær ernæring, Avdeling for ernæring Gruppeledere, Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Utdanning:

1987 - 1993: Universitetet i Oslo - Doktor philos Medfak..Doktorgrad i immunologi

 

1981 - 1987: Universitetet i Oslo - Cand scient Matematisk naturvitenskapelig. Utdannet biokjemiker.

Arbeidserfaring:

2002 - : Universitetet i Oslo - Professor i ernæring (100%)

 

2000 - 2001: Universitetet i Oslo - Førsteamanuensis (100%)

 

1999 - 2000: Statens arbeidsmiljø institutt - Forsker (100%)

 

1996 - 1999: Universitetet i Oslo – Forsker, molekylærbiologi (100%)

 

1994 - 1995: University of Washington, USA - Postdoktor (100%)

Øvrig faglig bakgrunn:

2002 -:Spermatech Verv: Styremedlem og gründer

 

2002-: Rheumatech Verv: Styreleder og gründer

 

2005 - 2008: Universitetet i Oslo, FUGE Verv: Leder av mikromatriseplattformen

 

2007 - 2009: Universitetet i Oslo, Life Science Verv: Medlem

 

2007 -:Den norske kreftforening. Verv: Søknadsvurdering

 

2009 -: Universitetet i Oslo, Computation Life Science initiative (CLSi). Verv: Medlem

 

2011 -: Den norske kreftforening Verv: Medlem representantskapet.

 

2012 -:  Arctic Pharma Verv: Styremedlem og gründer

 

2013 -: Norges forskningsråd Verv: Søknadsvurdering, program BIA

 

2012 - 2013: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM ). Verv: Ekspert

 

2013 -: Nasjonal referansegruppe for genteknologi. Verv: Medlem

 

2013 -:- Nasjonal referansegruppe for laboratoriegenetikk og genteknologi, (utnevnt av helsedirektoraret). Verv: Medlem

 

2014 -:- Molekylær ernæringsenhet ved Universitetet I Oslo. Verv: Leder

 

2015 -: Seksjon for molekylær ernæring, Universitetet I Oslo, Verv: Leder

 

2015 -: Nasjonalt råd for sykdomsrelatert underernæring. Verv: Medlem og forsker

 
2016 -:- Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM ). Verv: Ekspert

 

2016 -: NOR-OPENSCREEN platform Norge (EU). Verv: Styremedlem

Utvalgte publikasjoner:

T Helper cell activation and differentiation is sensitive to glutaminase inhibition under both hypoxic and normoxic conditions. Sener Z. , Cederkvist F.H., Volchenkov R, Holen H.L. and Skålhegg B.S. PLoS One. 2016 in press.

 

Metabolic profiling of synovial tissue shows altered glucose and choline metabolism in rheumatoid arthritis samples. Volchenkov R, Dung Cao M, Elgstøen KB, Goll GL, Eikvar K, Bjørneboe O, Bathen TF, Holen HL, Kvien TK, Skålhegg BS. Scand J Rheumatol. 2016 Apr 21:1-2. abstract available.

 

Serum albumin and HCO3- regulate separate pools of ATP in human spermatozoa. Hereng TH, Elgstøen KB, Eide L, Rosendal KR, Skålhegg BS. Hum Reprod. 2014 May;29(5):918-30.

 

Evolutionary paths of the cAMP-dependent protein kinase (PKA) catalytic subunits. Søberg K, Jahnsen T, Rognes T, Skålhegg BS, Laerdahl JK. PLoS One. 2013 Apr 12;8(4):e60935.

 

Identification and characterization of novel mutations in the human gene encoding the catalytic subunit Calpha of protein kinase A (PKA). Søberg K, Larsen AC, Diskar M, Backe PH, Bjørås M, Jahnsen T, Laerdahl JK, Rognes T, Herberg FW, Skålhegg BS. PLoS One. 2012;7(4)