Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    

Martinus Løvik

Stilling:

 • Professor emeritus, NTNU, Trondheim
 • Ekspert for European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italia 

Utdanning:

 • 1987: Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Bedømt professorkompetent i miljømedisin, immunologi og eksperimentell patologi. 
 • 1986: Medisinsk doktorgrad (immunologi)
 • 1975: Autorisert lege
 • 1967 – 1973: Universitetet i Oslo - Cand. med.

Arbeidserfaring:

 • 2014- : Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU) - Professor emeritus
 • 2000 – 2013: Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU) - Professor II i medisin (allergi- og infeksjonsimmunologi)
 • 1985 – 2013: Folkehelseinstituttet - Spesiallege/overlege/sek​sjonsleiar/avdelingsdire​ktør
 • 1983 – 1985: Trudeau Institute, NY, USA/NIH/Forskningsrådet - Gjesteforskar
 • 1982 – 1983: Avdeling for immunologi, SIFF - Assistentlege
 • 1975 - 1982: Norges forskningsråd/Universite​tet i Oslo - Forskningsstipendiat, amanuensisvikar

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014 – : Medlem av vitenskapskomiteen for mattrygghets faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • 2003 – : EFSA - Ekspert i panel (NDA, GMO) og arbeidsgrupper, Kritisk litteratur- og dossier-gjennomgang, utarbeiding av saksdokument ('Opinions' og Guidelines)
 • 1998 – 2000: Norsk selskap for immunologi, Verv: Formann
 • 1988 – : Medlem av ei lang rekkje nasjonale, europeiske, amerikanske og WHO-arbeidsgrupper innanfor immunologi, immuntoksikologi, allergologi og forsøksdyrarbeid
 • 1987 – : Prosjektleiar for ei lang rekkje nasjonalt eller EU-finansierte forskningsprosjekt

Utvalgte publikasjoner: