Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

    

Per Ole Iversen (leder)

Stilling:

 • Professor I og overlege, Avd. for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo og Hematologisk Avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Utdanning:

 • 2003: Godkjent spesialist i blodsykdommer
 • 2002: Godkjent spesialist i indremedisin
 • 1997: Foreign Medical Graduate Examination, Philadelphia, Pennsylvania, USA
 • 1993: Autorisasjon som norsk lege
 • 1990: Medisinsk embetseksamen
 • 1988: Bedriftsøkonom

Arbeidserfaring:

 • 2003-: Professor I, Avd, for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • 2003-: Overlege, Hematologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • 2009-2014: Extraordinary Professor, Div. of Human Nutrition, Stellenbosch University, Tygerberg, Sør-Afrika
 • 2008-2007: Gjesteprofessor, Div. of Human Nutrition, Stellenbosch University, Tygerberg, Sør-Afrika
 • 2003-2002: Lege, Onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus
 • 2001: Ass. lege II, Nyremedisinsk avd, Ullevål universitetssykehus
 • 1996-1994: Post.doc., Div. of Human Immunology, Hanson Centre for Cancer Research, Adelaide, Australia

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Arbeidsgruppe for Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge (2010-2006)
 • Nasjonalt råd for ernæring (2007-2006)
 • Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Utvalgte publikasjoner:

 • Aurvåg A, Henriksen C, Drevon CA, Iversen PO, Nakstad B. Improved vitamin A supplementation regimen for breastfed very low birth weight infants. Acta Paediatr 2007, 96: 296-1302.
 • Henriksen C, Haugholt K, Lindgren M, Aurvåg A, Rønnestad A, Grønn M, Solberg R, Moen A, Nakstad B, Berge R, Smith L, Iversen PO, Drevon CA. Improved cognitive development among preterm infants due to early supplementation of human milk with dochosahexaenoic acid and arachidonic acid. Pediatrics 2008, 121: 1137-1145.
 • Chortatos, A., Haugen, M., IVERSEN, P.O.,Vikanes, Å., Magnus, P. & Veierød, M.B. Nausea and vomiting in pregnancy: associations with maternal gestational diet and lifestyle factors in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BJOG 120: 1642-1653, 2013.
 • Moltu, S.J., Blakstad, E.W., Strømmen, K., Almaas, A.N., Nakstad, B., Rønnestad, A., Brække, K., Veierød, M.B., Drevon, C.A., IVERSEN, P.O. & Westerberg, A.C. Enhanced feeding and diminished postnatal growth failure in very-low-birth-weight infants: A randomized, controlled trial. J Ped Gastroenterol Nutr 58: 344-351, 2014.
 • IVERSEN, P.O., Ha, L., Blomhoff, R., Hauge, T. & Veierød, M.B. Baseline oxidative defense and survival after 5-7 years among elderly stroke patients at nutritional risk: follow-up of a randomized, nutritional intervention trial. Clin Nutr (in press).