Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

    

Ellen M. Bruzell

Stilling:

 • Seniorforsker, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer

Utdanning:

 • 1996 – 2003: Norges teknisk-naturvitenskapel​ige universitet - dr scient fysikk (biofysikk)
 • 1983 – 1988: University of Utah - Bachelor (materialteknologi) med tilleggsvekttall godkjent som siv.ing. 

Arbeidserfaring:

 • 2000 – : Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
 • 1995 – 2001: Statens strålevern - Forsker
 • 1997 – 1998: Norges forskningsråd - Programkoordinator
 • 1990 – 1995: Rikshospitalet, Oslo - Ingeniør

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2013-: SCENIHR, EU (Dental Amalgam and New Dental Materials (human health effects), Verv: Ekspert
 • 2013-: COST, EU (Skin Cancer Detection using Laser Imaging), Verv: Nasjonalt varamedlem
 • 2011-: Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, Verv: Ansattes representant til NIOMs styre
 • 2010-: Institutt for Oral biologi, Universitetet i Oslo, Verv: Eksternt styremedlem
 • 2002-: Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin, Verv: Leder/styremedlem
 • 2010-: Institutt for Oral biologi, Universitetet i Oslo, Verv: Eksternt styremedlem
 • 2011-: Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, Verv: Ansattes representant til NIOMs styre
 • 2013-: COST, EU (Skin Cancer Detection using Laser Imaging), Verv: Nasjonalt varamedlem
 • 2013-: SCENIHR, EU (Dental Amalgam and New Dental Materials (human health effects), Verv: Ekspert
 • 1997 – 2001: European Society for Photobiolgy, Verv: Sekretær i komiteen for organisering av kongress i 2001

Utvalgte publikasjoner:

 • Bruzell E, Johnsen B, Aalerud TN et al. In vitro efficacy and adverse effects of light-assisted tooth bleaching. Photochem Photobiol Sci 2009; 8 (3): 377–85.
 • Bruzell Roll E, Dahl JE, Runningen GR et al. Cell death induced in rat submandibular acinar cell line by irradiation and chemicals relevant for dental applications; dose-response and potentiation effects. Eur J Oral Sci 2004; 112: 273-9.
 • Bruzell Roll E, Christensen T. Formation of photoproducts and cytotoxicity from bilirubin irradiated with turquoise and blue phototherapy light. Acta Paediatr 2005; 94: 1448-54.
 • Bruzell EM, Morisbak E, Tønnessen HH. Studies on curcumin and curcuminoids. XXIX. Photoinduced cytotoxicity of curcumin in selected aqueous preparations. Photochem Photobiol Sci 2005;4:523-530.
 • Bruzell EM, Pallesen U, Thoresen NR et al. Side effects of external tooth bleaching: A multi-centre practice-based prospective study. Br Dent J 2013; 215 (9):E17.