Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

    

Ragna Bogen Hetland

Stilling:

 • Seniorrådgiver, Dr. philos, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Utdanning:

 • 2002: Dr. Philos, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 1992: Cand. Scient, generell fysiologi, Universitet i Oslo
 • 1977: Pedagogiske seminar, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • Fra 2006: Seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Vår 2005: Timelærer toksikologi, Høgskolen i Oslo
 • 2001–2005: Postdoktor, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Vår 2004: Timelærer toksikologi, Høgskolen i Oslo
 • 1997–2000: Stipendiat, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • 1995–1996: Timelærer biologi, Høgskolen i Telemark
 • 1992–1997: Lærer Bø v.g.s
 • 1991: Timelærer anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi, Telemark sjukepleierhøgskole
 • 1986–1992: Biolog ved Bandaksmolt A/S og Bandakfisk A/S

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Forskningserfaring innenfor kostholdsfaktorer og eksperimentell utvikling av tarmkreft og toksiske effekter av svevestøv i lungeceller
 • Diverse rådgivning/utredning knyttet til materialer i kontakt med drikkevann og helserisiko ved eksponering for ulike typer luftforurensning (spesielt svevestøv)
 • Qualitative and Quantitative Methods in Food Safety Risk Assessment, online kurs arrangert av Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), University of Maryland, USA, 2009
 • Toxicological Risk Assessment, Wageningen, Nederland, 2001
 • Medlem av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk fra 2007
 • Medlem av "Food Contact Material Working Group of the CEF Panel" i EFSA fra 2012  

Utvalgte publikasjoner:

 • HT Ngo; RB Hetland; A Sabaredzovic; LS Haug; I-L Steffensen. In utero exposure to perfluorooctanoate (PFOA) or perfluorooctane sulfonate (PFOS) did not increase body weight or intestinal tumorigenesis in multiple intestinal neoplasia (Min/+) mice. Environmental Research, 2014, 132:251-263.
 • Hetland RB, Alexander J, Berg JP, Svendsen C, Paulsen JE. Retinol-induced Intestinal Tumorigenesis in Min/+ Mice and Importance of Vitamin D Status. Anticancer Res. 2009;29(11):4353-4360.
 • Hetland RB, Cassee FR, Låg M, Dybing E, Schwarze PE. Cytokine release from alveolar macrophages exposed to ambient particulate matter: Heterogeneity in relation to size, city and season. Particle and Fibre Toxicology. 2005;2:4.
 • Hetland RB, Cassee FR, Refsnes M, Schwarze PE, Låg M, Boere AJ, Dybing E. Release of Inflammatory Cytokines, Cell Toxicity and Apoptosis in Epithelial Lung Cells after Exposure to Ambient Air Particles of Different Size Fractions. Toxicology in Vitro. 2004;18(2):203-212.
 • Hetland RB, Myhre O, Låg M, Hongve D, Schwarze PE, Refsnes M. Importance of soluble metals and reactive oxygen species for cytokine release induced by mineral particles. Toxicology. 2001;165:133-144.