Hopp til innhold Hopp til søk

Torsten Källqvist (leder)

Stilling:

 • Pensjonist

Utdanning:

 • 1971: Fil. kand., Universitetet i Göteborg, Sverige 

Arbeidserfaring:

 • 2008-: Pensjonist
 • 2002-2008: Forsker, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Oslo
 • 2000-2007: Rådgiver, Statens Forurensningstilsyn, i forbindelse med risikovurdering av kjemikalier i EU
 • 1985-2002: Forskningsleder, området økotoksikologi og risikovurdering, NIVA

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Leder av ISO/TC 147/SC 5, arbeidsgruppe for økotoksikologiske tester med alger og vannplanter (2003-2011)
 • Leder av arbeidet med revidering av testmetoder for alger, OECDs kjemiske testprogram (2000-2004)
 • Medlem av Rådet for plantevernmidler (1992-2004)
 • Deltatt i internasjonal utvikling og standardisering av økotoksikologiske testmetoder innen ISO og OECD (1981-2012)
 • Deltatt i nasjonale forskningsprosjekter om skjebne og miljøeffekter av plantevernmidler
 • (1992-2001)
 • Registrert toksikolog, EUROTOX (Association of European Toxicologists &          
 • European Society of Toxicology) (2003)
 • Medlem av VKMs faggruppe for plantevernmidler fra 2004

Utvalgte publikasjoner:

 • Källqvist, T. Effect of water hardness on the toxicity of cadmium to the green alga Pseudokirchneriella subcapitata in an artificial growth medium and nutrient spiked natural lake waters. Journal of Toxicology and Environmental Health. 2009; Part A 72, 277-283.
 • Grung, M., Källqvist, T., Sakshaug, S., Skurtveit, S. and Thomas, K.V. 2008: Environmental assessment of Norwegian priority pharmaceuticals based on the EMEA Guideline. Ecotoxicity and Environmental Safety. 2008; 71:328-340.
 • Källqvist, T., Grung, M. and Tollefsen, K.-E-. Chronic toxicity of 2,4,2’,4’-tetrabromodiphenylether on the marine alga Skeletonema costatum and the crustacean Daphnia magna. Environmental Toxicology and Chemistry. 2006; 25 (6), pp. 1657-1662.
 • Almli, B.  Egaas, E.  Christiansen, A.,  Eklo, O.M., Lode, O. and Källqvist, T. Effects of three fungicides alone and in combination on glutathione S-tranferase activity (GST) and cytochrome P-450 (CYP 1A1) in the liver and gill of brown trout (Salmo trutta). Marine Environmental Research. 2002; 54:237-240.
 • Egaas, E., Ahristiansen, A., Eklo, O.M., Lode, O. and Källqvist, T. Effects of a fungicide on glutathione transferase in gill of brown trout (Salmo trutta). Chemico-Biological Interactions.2001; 133 (1-3): 328-330.