Hopp til innhold Hopp til søk

Line Emilie Tvedt Sverdrup

Stilling:

 • Principal specialist (økotoksikologi), Det Norske Veritas og Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Utdanning:

 • 2001: Dr. scient., biologi, Universitetet i Oslo
 • 1997: Cand.scient., biologi (toksikologi), Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 2008-:  Førsteamanuensis II, Universitetet i Oslo
 • 2006-:  Konsulent, Det Norske Veritas, Høvik
 • 2005-2006: Prosjektarbeid for Det Norske Veritas, Universitetet i Oslo
 • 2003-2005: Post doc., Universitetet i Oslo
 • 2002-2003: Konsulent, Jordforsk, Ås
 • 1998-2001: Ph.d.-stilling (60%), Universitetet i Oslo
 • 1998-2001: Konsulent (40%), Aquateam, Oslo

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Gjesteforsker, Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland (2004-2005)
 • Medlem av ISO TC190 - jordkvalitet, Geneve, Sveits (2002-2003)
 • Gjesteforsker, Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg, Danmark (1999-2001)
 • Deltatt i flere prosjekter under Statens forurensningstilsyn og Nordisk Ministerråd om miljøfare- og risikovurderinger for kjemikalier (1997-2003)
 • Medlem av VKMs faggruppe for plantevernmidler fra 2005, leder av fagruppen fra 2008

Utvalgte publikasjoner:

 • Sverdrup, L.E.; Källqvist, T.; Kelley, A.E.; Fürst, C.S.; Hagen S.B.. Comparative toxicity of acrylic acid to marine and freshwater microalgae and the significance for environmental effects assessments. Chemosphere. 2001;45:653-658.
 • Sverdrup, L.E.; Nielsen, T.; Krogh, P.H. Soil ecotoxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in relation to soil sorption, lipophilicity and water solubility. Environmental Science and Technology, 2002; 36:2429-2435.
 • Sverdrup, L.E.; Ekelund, F.; Krogh, P.H.; Nielsen, T.; Johnsen, K. Soil microbial toxicity of eight polycyclic aromatic compounds: effects on nitrification, the genetic diversity of bacteria and the total number of protozoans. Environmental Toxicology and Chemistry, 2002;21:1644-1650.
 • Sverdrup, L.E.; Linjordet, R.; Strømman, G.; Hagen, S.B.; van Gestel, C.A.M.; Frostegård, Å.; Sørheim, R.. Functional and community-level soil microbial responses to zinc addition may depend on test system biocomplexity. Chemosphere. 2006; 65:1747-1754.
 • Hartnik, T.; Sverdrup, L.E.; Jensen, J. Toxicity of alpha-cypermethrin to four terrestrial non-target invertebrates and implications on risk assessment. Environmental Toxicology and Chemistry 27. 2008; (6):1408-1415.