Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantehelse

Faggruppen for plantehelse

Faggruppen risikovurderer skadegjørere som kan true norsk plantehelse. Planteskadegjørere er organismer som reduserer avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter. Sopp, pseudosopp, bakterier og virus fremkaller plantesykdommer. Insekter, midd og nematoder er skadedyr på planter. Ugras konkurrerer med kulturplantene om næring og plass. Faggruppens arbeidsområde omfatter også parasittiske planter og indirekte skadegjørere.

Nytt fra faggruppen:

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse.

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse.

VKMs faggruppe for plantehelse skal utvikle et verktøy for å identifisere, beskrive, rangere og holde oversikt over nye trusler mot norsk plantehelse.
[15.03.2017] Les mer
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Bare et lite antall planteskadegjørere overlever i magen til husdyr og i husdyrgjødsel. Av de som overlever, er det noen få som bare finnes på enkelte steder i Norge i dag. Dersom ubehandlet husdyrgjødsel og avfall fra slakterier spres på jordbruksarealer, kan disse planteskadegjørerne spre seg til nye områder.
[15.11.2016] Les mer