Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for mikrobiell økologi

Faggruppen for mikrobiell økologi

Faggruppens arbeidsområder omfatter miljørisikovurderinger av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, samt helse- og miljørisikovurderinger av mikrobiologiske produkter for ulike bruksområder (rengjøring, avløpsrensing, oljesanering mm).

Nytt fra faggruppen:

Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antimikrobiell resistens, en litteraturstudie

Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antimikrobiell resistens, en litteraturstudie

Kobber, sink og kadmium er de vanligste kjemiske stoffene som har potensial for å utvikle resistens hos bakterier i miljøet. Det er konklusjonen i en litteraturstudie som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.
[09.12.2016] Les mer
Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps

Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps

Australsk rødklokreps vil neppe kunne etablere seg under norske klimatiske forhold, men det er sannsynlig at den har med seg følgeorganismer som kan være skadelig for norsk fauna. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en vurdering av uheldige følger for biologisk mangfold og dyrehelse ved innførsel av australsk rødklokreps til bruk i oppdrett.
[30.11.2016] Les mer
Skip Navigation Links