Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    
Forside > Faggruppene > Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppens arbeidsområder omfatter utredninger og vurderinger av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold knyttet til ulike aktiviteter som involverer fremmede organismer. Evalueringer av import/eksport-søknader og listeforslag under CITES-konvensjonen, som regulerer internasjonal handel med truede arter, faller også inn under faggruppens ansvarsområde.

Nytt fra faggruppen:

Utsetting av stokkender uheldig for miljø og dyrehelse

Utsetting av stokkender uheldig for miljø og dyrehelse

Import og utsetting av svenske stokkender til jaktformål kan ha uheldige følger for norsk biologisk mangfold, vannkvalitet og for endenes helse og velferd. Jo flere ender vi setter ut, desto større er sannsynligheten for negative konsekvenser.
[15.06.2017] Les mer
Uvisst om det er sammenheng mellom humledød og lindetrær

Uvisst om det er sammenheng mellom humledød og lindetrær

Funn av døde humler under blomstrende lindetrær har vært kjent lenge, men fått økt oppmerksomhet de siste årene. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gått gjennom vitenskapelige studier og annen litteratur som beskriver fenomenet. Men hvorfor humlene dør, er fortsatt ubesvart.
[03.05.2017] Les mer
Skip Navigation Links