Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for fôr

Faggruppen for fôr

Faggruppen for fôr gjør risikovurderinger knyttet til fôr til dyr på land og i vann. Faggruppen vurderer for eksempel risiko knyttet til produksjonsmetoder, råvarer, tilsetningsstoffer, smittestoffer, genmodifiserte organismer og fôrets påvirkning av dyrs helse.

Nytt fra faggruppen:

Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr

Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr

Det er ekstremt lite sannsynlig at mennesker får i seg koksidiostatika (narasin) fra kyllingkjøtt. Det svært lite sannsynlig at mennesker får i seg narasin-resistente bakterier ved å spise kyllingkjøtt, hvis kjøttet er gjennomstekt. Dersom man ikke følger rådene om god kjøkkenhygiene ved håndtering av rått kyllingkjøtt, er det mulig til sannsynlig at man får i seg koksidiostatika-resistente bakterier. Dersom man følger hygienerådene, vil sannsynligheten bli mindre.
[14.12.2015] Les mer
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap

Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten er en oppdatering av vurderingen som komiteen publiserte i 2006. VKM konkluderer med at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn.
[15.12.2014] Les mer
Skip Navigation Links