Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM

VKM trygger maten og miljøet:

Dette er Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker vurderingene til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og til å gi innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ. Sekretariatet i VKM er norsk kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA).

Formålet med VKM er å sikre uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har direkte eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat langs hele matkjeden og for miljøet. VKM skal sikre åpen kommunikasjon om risikovurderingene.

VKM leverer faglige vurderinger i form av uttalelser (på engelsk «opinions»). En uttalelse kan være en risikovurdering, en nytte- og risikovurdering, en forskningsoppsummering eller andre vitenskapelige vurderinger og kommentarer. En uttalelse fra VKM er i praksis en gjennomgang, sammenstilling og vurdering av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon.

Fagområdene våre

VKM utfører risikovurderinger på områdene mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler, genmodifiserte organismer, kosmetikk og kroppspleieprodukter på oppdrag fra Mattilsynet. VKM utfører miljørisikovurderinger knyttet til genmodifiserte organismer, mikrobiologiske produkter, fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) på oppdrag fra Miljødirektoratet. VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ.

Uavhengig og tverrfaglig

VKM består av en hovedkomité og elleve faggrupper som samlet skal representere en bred og tverrfaglig kompetanse som dekker VKMs ansvarsområde.

VKM har rundt 120 medlemmer som til daglig er ansatt ved 26 ulike kunnskapsinstitusjoner. Medlemmene skal ha vitenskapelig kompetanse. Medlemmene deltar i VKM i kraft av egen faglig kompetanse og representerer ikke sine institusjoner. Medlemmene oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. Ingen har instruksjonsrett over Vitenskapskomiteen i faglige spørsmål.

Åpen

VKM skal praktisere full åpenhet om arbeidet og sørge for at risikovurderingene er offentlig tilgjengelige. VKM skal åpent kommunisere risikovurderingene i dialog med omverdenen.

Sekretariatet

Sekretariatet for VKM har ansvar for driften av VKM og skal utføre administrative, faglige og kommunikasjonsfaglige oppgaver for hovedkomiteen og faggruppene.

Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen enhet ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har det formelle budsjettmessige ansvaret for sekretariatet, og det formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sekretariatet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

Sekretariatets direktør har ansvaret for den daglige virksomheten. Leder for hovedkomiteen og/eller faggruppene har ansvaret for de faglige risikovurderingene som utføres av VKM. Oppdragsgiverne våre, Mattilsynet og Miljødirektoratet, kan være observatør under møtene i komiteen.

Sist oppdatert 13.5.2016

Skip Navigation Links