Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > EFSAs kontaktpunkt > Arbeid for EFSA > Artikkel 36-oppdrag

Artikkel 36-oppdrag

Artikkel 36 i EUs matlov omhandler samarbeidsprosjekter og andre oppdrag som EUs mattrygghetsorgan EFSA, trenger å få utført. Institusjoner som står oppført på EFSAs artikkel 36-liste får utføre eller delta i slike oppdrag.

Artikkel 36-oppdrag - betalte oppdrag for EFSA

Hva er Artikkel 36-oppdrag?

EUs mattrygghetsorgan EFSA har med jevne mellomrom behov for hjelp til å samle inn data eller til å utarbeide grunnlagsdokumenter. Noen slike oppdrag går inn under det som kalles Artikkel 36-oppdrag. Oppdragene er ikke forskningsprosjekter eller risikovurderinger.

Bare institusjoner som står på EFSAs liste over kompetente institusjoner kan søke om påta seg eller delta i Artikkel 36-oppdrag. Oppdragene finansieres av EFSA.

Les hva som står i EU Food Law Art. 36.

Se oversikt over utlyste Artikkel 36-oppdrag på EFSAs nettsider.

Norske institusjoner på Artikkel 36-listen

Tolv norske institusjoner er fra og med mars 2011 oppført på Artikkel 36-listen og har dermed mulighet til å påta seg Artikkel 36-oppdrag. Disse er:

 • Bioforsk
 • Mattilsynet 
 • NIFES
 • NILU
 • NIVA
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt - divisjon for smittevern og divisjon for miljømedisin
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk institutt for skog og landskap   
 • UMB - institutt for for husdyr- og akvakulturvitenskap 
 • Universitetet i Oslo - avdeling for ernæringsvitenskap'
 • Veterinærinstituttet
 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 

Se hele listen på EFSAs nettsider.

Hvem kan stå på Artikkel 36-listen?

EUs Food Law ble innarbeidet i EØS-avtalen fra 1. mai 2010. Det betyr for at norske forskningsmiljøer nå kan stå på listen over institusjoner som får påta seg eller delta i Artikkel 36-oppdrag for EFSA.

 • Institusjonen må være offentlig finansiert for å kunne stå på listen. Rent private forskningsinstitusjoner kan med andre ord ikke delta.
 • Institusjonen må drive forskning innenfor ett eller flere av EFSAs arbeidsområder for å kunne stå på listen. Klikk her for å lese mer EFSAs arbeid.
 • Hele institusjonen, et fakultet eller et institutt kan stå på listen avhengig av hvor kompetansen finnes som er aktuell for EFSA finnes.

Hvordan søke om å stå på Artikkel 36-listen?

Institusjoner som ønsker å stå på EFSAs liste for å kunne påta seg Artikkel 36-oppdrag må søke om å bli oppført. Ta kontakt med sekretariatet i VKM for mer informasjon. 

Sist oppdatert 30.6.2011

Skip Navigation Links