Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > EFSAs kontaktpunkt > Arbeid for EFSA

Arbeid og oppdrag for EFSA

EFSA har behov for vitenskapelig ekspertise på fast og ad hoc basis for å kunne utføre uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gi råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene. I tillegg settes ulike typer faglige og administrative oppgaver ut på oppdrag.

Arbeid og oppdrag for EFSA

Deltagelse i EFSAs fagpaneler

Fagpanelene i EFSA er ansvarlige for risikovurderingene som utføres. Medlemmene av panelene er vitenskapelige eksperter fra hele EØS-området.

EFSA trenger ekspertise innen hele sitt virkeområde, det vil si eksperter med kompetanse på områder som mattrygghet, fôr, ernæring, toksikologi, kjemi, dyrehelse og dyrevelferd, plantevernmidler og plantehelse.

Ekspertene oppnevnes for tre år av gangen. Ekspertene oppnevnes i kraft av sin egen fagkompetanse. De representerer ikke landet de kommer fra, sin arbeidsgiver eller andre interesser i arbeidet. Les mer om arbeidet på EFSAs nettsider.

EFSAs ekspertdatabase

EFSA oppfordrer eksperter over hele Europa til å registrere seg i EFSAs ekspertdatabase. Ekspertene vil kunne bli bedt om å bistå EFSAs vitenskapelige komité, fagpanelene eller EFSAs faglige nettverk og arbeidsgrupper.

EFSA ønsker eksperter med kompetanse på områder som mattrygghet, fôr, ernæring, toksikologi, kjemi, dyrehelse og dyrevelferd, plantevernmidler og platnehelse. Les mer og søk via EFSAs nettsider.

Ledige stillinger i EFSA

EFSA lyser jevnlig ut stillinger til sitt sekretariat, som er lokalisert til Parma i Nord-Italia. Se oversikt over ledige stillinger på EFSAs nettsider.  

Artikkel 36-oppdrag

Artikkel 36-oppdrag er utredningsoppdrag som kun kan utføres av institusjoner som står oppført på EFSAs Artikkel 36-liste. Uttrykket Artikkel 36-oppdrag henviser til Artikkel 36 i EUs Food Law, som omhandler visse typer samarbeidsprosjekter og utredningsoppdrag som EFSA trenger å få utført. Vitenskapskomiteen for mattrygghet administrerer den norske søknadsprosessen for norske virksomheter som ønsker å stå oppført på EFSAs Artikkel 36-liste. Les mer om EFSAs Artikkel 36-oppdrag.

Andre oppdrag

EFSA setter med jevne mellomrom faglige og administrative oppdrag ut på anbud. Oversikt over planlagte oppdrag og pågående og avsluttede anbudsrunder publiseres på EFSAs nettsider.

Skip Navigation Links