Hopp til innhold Hopp til søk

EFSAs nettverk

EFSA har opprettet nettverk som skal bistå dem i arbeidet og bidra til faglig samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrensene. 

Oversikt over EFSAs nettverk

Nettverk for strategi og samarbeid

Nettverk Norsk representant Arbeidssted

EFSA Advisory Forum

 
Lars E. Hanssen Direktør i VKM 

EFSA Communications Expert Network 

 

Ingrid Margaretha Høie Kommunikasjonssjef i VKM 

EFSA National Focal Point (EFSAs nasjonale kontaktpunkt)

 

Gisle Solstad Administrasjonssjef i VKM

Faglige nettverk

EFSAs faglige nettverk består av eksperter oppnevnt av EU-landene (Norge deltar som observatør). I tillegg kan representanter for EU-kommisjonen og andre organisasjoner bli invitert til å delta i arbeidet.

Område Nettverk  Norsk representant Arbeidssted
Dyrehelse og dyrevelferd Scientific Network for Risk Assessment in Animal Health and Welfare

 

Dean Basic VKM 
Biologiske farer

Scientific Network on BSE-TSE

 

Michael Tranulis 

NMBU

Scientific Network for Microbiological Risk Assessment 

Danica Grahek-Ogden

 

VKM
Datainnsamling

Scientific Network on Chemical Occurrence Data

 

Per Bratterud

Mattilsynet 

Scientific Network on Food Consumption Data 

Inger Therese Laugsand Lillegaard

VKM
 

Scientific Network on Veterinary Medicinal Products Residues data Collection

 

Inger Halle Skagen Mattilsynet
Emerging risks

Scientific Network on Emerging Risk Exchange

Kirstin Færden

Mattilsynet
Genmodifiserte organismer

Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Environmental Risk Assessment)

 

Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed) 

 

Merethe Aasmo Finne

 

 

 

  

Ville Erling Sipinen    

VKM 

VKM

Plantehelse

Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health  

 

Micael Wendell  

Elin Thingnæs Lid (alternate)

VKM

VKM

Plantevernmidler Pesticide steering committee Abdelkarim Abdellaue Mattilsynet


Networking group on pesticide monitoring

Hanne Marit Gran
Per Bratterud Randi Iren Bolli

Mattilsynet
Mattilsynet
Norsk Institutt for Bioøkonomi

 

Nanoteknologi

Scientific Network on Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed

Ragna Bogen Hetland Nasjonalt folkehelseinstitutt
Zoonoser Scientific Network on Zoonoses Data Collection


Merete Hofshagen

Berit Heier (alternate)

Veterinærinstituttet
Matingredienser og matemballasje, undergruppe for matkontaktmaterialer som ikke er av plast    Scientific Network on Food Ingredients and Packaging Inger-Lise Steffensen Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

Sist oppdatert 15.02.2017
Skip Navigation Links