Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > EFSAs kontaktpunkt

EFSAs kontaktpunkt i Norge

Sekretariatet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat .

 

Gisle Solstad er ansvarlig for driften av det norske kontaktpunktet. Ingrid Høie er hans stedfortreder.
Send e-post til EFSAs norske kontaktpunkt

Nytt fra EFSA:

Forskere undersøker opphavet til isolerte tilfeller av BSE

Tiltakene mot kugalskap (bovin spongiform encefalopati, BSE) etter epidemien på 1980-tallet har gitt en betydelig nedgang i sykdomstilfeller hos storfe i Europa. Det blir imidlertid stadig rapportert om enkelttilfeller i EU-landene.

[14.07.2017] Les mer

EFSA vurderer mat tilsatt med glutamat

EFSA har fastsatt akseptable inntaksnivåer for glutaminsyre og glutamat som tilsetningsstoffer i mat etter å ha gjennomført en reevaluering av stoffenes mattrygghet.
[14.07.2017] Les mer

Rått eller dårlig tilberedt svinekjøtt er hovedkilden til hepatitt E-infeksjon

Inntak av rått eller dårlig tilberedt kjøtt er den hyppigste årsaken til hepatitt E-infeksjoner i EU-landene.

[14.07.2017] Les mer